Wednesday, 30 November 2011

Bahasa Malaysia UPSR
Bahagian C
Nilai-niai murni:
Baik hati
Bertanggungjawab
Berdikari
Ikhlas
Berdisipkin
Bekerjasama
Menghargai masa
Jujur
Amanah
Menghormati ibu bapa
Cinta akan negara
Rajin belajar
Mengenang budi
Bersopan-santun
kesederhaanan
Rajin bekerja
Menepati janji
Prihatin

No comments:

Post a Comment